Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

Dostępność

Deklaracja Dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowych Skalmierzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.mgopsnoweskalmierzyce.naszops.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.03.2016r.

Data ostatniej ostatniej aktualizacji: 04.02.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: mgops@noweskalmierzyce.pl Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego na podstawie narzędzia do oceny strony:
http://checkers.eiii.eu z którego wynika, że strona internetowa mgopsnoweskalmierzyce.naszops.pl spełnia wymagania w 99,89%.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach,
 • Strona internetowa jest responsywna,
 • Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1,
 • Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich,
 • Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Krzyżaniak adres poczty elektronicznej: mgops@noweskalmierzyce.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 580 40 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.
 


Dostępność architektoniczna

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach, ul. Podkocka 4a, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejście od ulicy przeznaczone jest dla pracowników tutejszego Ośrodka, jest to wejście zlokalizowane na piętrze, bez windy. Drugie wejście, tylne, jest to wejście bez żadnych barier architektonicznych, umożliwia podjazd dla osób poruszających się na wózkach.  

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W pomieszczeniach na parterze urzędują pracownicy socjalny, którzy są do dyspozycji interesantów.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, brak oznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma platform, pochylni, windy.

Nad wejściem nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych  i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 poz.1824) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach informuje, ze osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się- przy załatwianiu spraw w tut. Placówce mogą korzystać ze środków wspierających komunikacje, tj.

 

 

Klub Seniora SENIOR+, ul. Okólna 8b (wejście od ul. Podkockiej od strony parkingu przy boisku szkolnym  ), 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Do budynku prowadzi jedno wejście , od strony parkingu, do wejścia prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Wszystkie pomieszczenia w Klubie Seniora umieszczone są na parterze, całkowicie dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku można wejść  z psem asystującym  i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu  wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba  niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.  

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 poz.1824) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach informuje, ze osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się- przy załatwianiu spraw w tut. Placówce mogą korzystać ze środków wspierających komunikacje, tj.

ZAŁĄCZNIKI:

								

RAPORT GUS 2021

Utworzono dnia 29.03.2021, 08:35

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny