Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach  potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych:

·          osobom zamieszkałym na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce;

·          osobom bezdomnym, które przebywają na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce;

·          osobom ubezwłasnowolnionym, których opiekun prawny zamieszkuje na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.


Postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018,  poz. 1510 z późn. zm.).

W celu uzyskania dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osoby nieubezpieczone mogą starać się o wydanie decyzji, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

Decyzja taka może zostać wydana po:

  • przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,
  • przedłożeniu dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie,
  • udokumentowaniu zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
  • stwierdzeniu braku występowania dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby/rodziny.

Objęcie prawem do świadczeń opieki zdrowotnej może nastąpić na wniosek osoby nieubezpieczonej a w sytuacjach nagłych na wniosek zakładu opieki zdrowotnej udzielającej świadczeń medycznych.

Przed wydaniem decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej należy wykluczyć możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny