Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

Domy Pomocy Społecznej

Osobie - zgodnie z art. 54 ustawy - wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której rodzina i gmina nie może zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

  • osób w podeszłym wieku;
  • osób przewlekle somatycznie chorych;
  • osób przewlekle psychicznie chorych;
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
  • osób niepełnosprawnych fizycznie;
  • osób uzależnionych od alkoholu.

Wymagane dokumenty:

 1) Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2) Dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową rodziny w tym dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

3) W przypadku kombatantów zaświadczenie potwierdzające uprawnienie lub legitymacja kombatanta.

4) W przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, postanowienie sądu zezwalające na złożenie wniosku przez opiekuna w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej.

 

Obowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt osoby w DPS są w kolejności:

1.    osoba – mieszkaniec DPS-u,

2.    małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice),

3.    gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny