Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

                               „Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości” 

                                                                                     - ks. Jerzy Popiełuszko

 

„ Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie lub zaniechanie skierowane ku członkowi rodziny, powodujące szkody lub cierpienie oraz naruszające godność i prawa jednostki ”.

W 2015 roku  uchwałą Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ponownie został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy (na mocy art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego wchodzą przedstawiciele służb pomocy społecznej, Policji, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, sądownictwa, organizacji pozarządowych oraz ochrony zdrowia, należą:

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy,

3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

5. Udzielanie wsparcia ofiarom i inicjowanie stosownych działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

W ramach Zespołu zostały stworzone tzw. Grupy robocze do prac z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Nowych Skalmierzycach

L.p.

Imię i nazwisko

Instytucja

Pełniona funkcja w ZI

1.

Aleksandra Jaśkiewicz

Starszy specjalista pracy socjalnej

 M-GOPS Nowe Skalmierzyce

Przewodniczący Zespołu

Interdyscyplinarnego

2.

Kazimiera Jędrzejewska

Starszy specjalista pracy socjalnej

M-GOPS Nowe Skalmierzyce

Sekretarz Zespołu

Interdyscyplinarnego

3.

Urszula Gajda

Kierownik M-GOPS
Nowe Skalmierzyce
członek

4.

Andrzej Sobczak

Komendant Komisariatu Policji
w Nowych Skalmierzycach

członek

5.

Halina Banaszkiewicz

Lekarz NZOZ w Nowych Skalmierzycach

członek

6.

Anna Walczak

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w N. Skalmierzycach

członek

7.

Agnieszka Machlańska

Pedagog w SP Nowe Skalmierzyce
im. Polskich Noblistów

członek

8.

Katarzyna Baraniecka

Kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp.

członek

9.

Katarzyna Owczarczyk

Psycholog – Gabinet Psychoterapii
i psychoedukacji w Ostrowie Wlkp.

członek

10.

Bartosz Szpera

Prokurator  Sądu Rejonowego
w Ostrowie Wlkp.

członek

11.

Anna Uciechowska

Przewodnicząca GKRPA w Nowych Skalmierzycach

członek

Siedziba Zespołu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

Tel. 62 / 580 40 20 

 

Informacja:

Wsparciem, poradami prawnymi i konsultacjami psychologicznymi służą m.in.:

 • Komendy Policji,
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
 • Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
 • Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Stowarzyszenie „Stop Przemocy w Rodzinie”,
 • Fundacja „Dzieci Niczyje’,
 • Fundacja „Kobiety dla Kobiet”,
 • Centrum Praw Kobiet.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny