Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY

Utworzono dnia 28.02.2022

 

Ankiety wypełniane przez osoby przybywające z Ukrainy na teren naszej gminy,

należy przynosić do tut. ośrodka pomocy społecznej

(można tez je wrzucać do skrzyneczki pocztowej umieszczonej na zewnątrz - z tyłu budynku)

 

 

Klauzula informacyjna

 

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach z siedzibą w Skalmierzycach, przy ul. Podkockiej 4a, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod.mgops@noweskalmierzyce.pl.

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. działanie w interesie publicznym w celu zapewnienia pomocy osobom przybywającym z obszaru objętego wojną, zgodnie z zadaniami Administratora określonymi w przepisach szczególnych (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

 

4. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowych (Dz. U z 2011, nr 14, poz. 67 ze zm.)

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych, a nadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

7. Jeżeli podanie danych było dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody należy dokonać w formie pisemnej, a pismo należy złożyć w Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach z siedzibą w Skalmierzycach, przy ul. Podkockiej 4a, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla udzielenia niezbędnej pomocy i przyznania określonych świadczeń.

 

9. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 43

W poprzednim tygodniu: 88

W tym miesiącu: 278

W poprzednim miesiącu: 320

Wszystkich: 15601