Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

Gminna Komisja - GKRPA

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W NOWYCH SKALMIERZYCACH

 

INFORMACJA

 1. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W NOWYCH SKALMIERZYCACH W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA PEŁNI DYŻUR TELEFONICZNY  (tel. 62 762 01 82) W KAŻDY WTOREK W GODZINACH: 16:00 – 19:00 (DO ODWOŁANIA)
   
 2. PONADTO OD 4 MAJA 2020 DYŻUR TELEFONICZNY  (tel. 62 762 01 82) PEŁNIĄ TERAPEUCI:

poniedziałek 16.00 – 19.00 - Wiesław Janiak
środa 16.00 – 19.00 - Aneta Zimoch
czwartek 16.00 – 19.00 - Daria Ciesielska

 1. Wniosek o leczenie do GKRPA należy złożyć  w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie)  w UG  (sekretariat lub pok. 4 na parterze) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 , z dopiskiem: „DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”
   
 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach zorganizował telefoniczną pomoc psychologiczną:
 • DLA OFIAR PRZEMOCY: wtorek i środa (10:00 – 12:00) – tel. 534 990 440
 • DLA SENIORÓW: środa i czwartek (9:00 – 14:00) – tel. 503 727 464
   
 1. Ważne telefony pomocowe w Polsce:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ KOGOŚ NA LECZENIE ODWYKOWE?

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być jedynie nałożony przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26.10.1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .

Do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie
2 instytucje:

 1. Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
 2. Prokuratura.

PRZEBIEG PROCEDURY:

    W jaki sposób zgłosić kogoś na leczenie odwykowe?

Pierwszym krokiem realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego jest złożenie wniosku w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu.

Do kogo kierować wniosek?

Wniosek kierujemy do GKRPA w Nowych Skalmierzycach.

Gdzie i w jakiej formie składać wniosek?

Wniosek składamy w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 , z dopiskiem : „DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH” (sekretariat lub pok. 4 na parterze)

Przesłanki złożenia wniosku:

W niosek składamy wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 1. rozkład życia rodzinnego,
 2. demoralizację nieletnich,
 3. uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 4. systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Jakie informacje są potrzebne przy składaniu wniosku?

Wnioskodawca:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania.

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- data urodzenia,

- uzasadnienie.

Kto może złożyć wniosek?

Członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja (ops, prokuratura, Policja, kurator, itp.)

 

Jaki jest tryb postępowania?

GKRPA:

- rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających alkohol,

- przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,

- zaleca podjęcie leczenia lub spotkań indywidualnych z psychologiem/terapeutą,

- w przypadku odmowy podjęcia leczenia dobrowolnego przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania do biegłych sądowych (psychiatra i psycholog), w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA zamyka sprawę w przypadku, gdy nie ma podstaw do leczenia, bądź kieruje osobę na leczenie w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, zgodnie z zaleceniami biegłych,

- w przypadku braku respektowania zaleceń, komisja kieruje wnioski do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

 

Gdzie można uzyskać informacje?

GKRPA w Nowych Skalmierzycach -

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Tel. 62 762 97 48 i 62 762 97 25.

oraz

M-GOPS Nowe Skalmierzyce,  Tel. 62 580 40 21.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny