Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

Gminna Komisja - GKRPA

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W NOWYCH SKALMIERZYCACH

 

INFORMACJA

 1. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W NOWYCH SKALMIERZYCACH  PEŁNI DYŻUR TELEFONICZNY  W KAŻDY WTOREK W GODZINACH: 16:00 – 19:00 pod nr tel.: 664 713 222
   
 2. PONADTO W PUNKCIE KONSULTACYJNYM W N. SKALMIERZYCACH POMOCĄ SŁUŻĄ TERAPEUCI DS. UZALEŻNIEŃ:

poniedziałek: 15.15 – 19.15 - Wiesław Janiak - ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W N. SKALMIERZYCACHNA UL. 3 MAJA 20

poniedziałek: 15.00 – 17.00 - Daria Ciesielska - OŚRODEK ZDROWIA W SKALMIERZYCACH, UL.PODKOCKA

 1. Wniosek o leczenie do GKRPA należy złożyć  w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie)  w UGiM  (sekretariat lub pok. 4 na parterze) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 , z dopiskiem: „DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 1. Ważne telefony pomocowe w Polsce:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ KOGOŚ NA LECZENIE ODWYKOWE?

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być jedynie nałożony przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26.10.1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .

Do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie
2 instytucje:

 1. Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
 2. Prokuratura.

PRZEBIEG PROCEDURY:

    W jaki sposób zgłosić kogoś na leczenie odwykowe?

Pierwszym krokiem realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego jest złożenie wniosku w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu.

Do kogo kierować wniosek?

Wniosek kierujemy do GKRPA w Nowych Skalmierzycach.

Gdzie i w jakiej formie składać wniosek?

Wniosek składamy w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 , z dopiskiem : „DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH” (sekretariat lub pok. 4 na parterze)

Przesłanki złożenia wniosku:

W niosek składamy wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 1. rozkład życia rodzinnego,
 2. demoralizację nieletnich,
 3. uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 4. systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Jakie informacje są potrzebne przy składaniu wniosku?

Wnioskodawca:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania.

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- data urodzenia,

- uzasadnienie.

Kto może złożyć wniosek?

Członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja (ops, prokuratura, Policja, kurator, itp.)

 

Jaki jest tryb postępowania?

GKRPA:

- rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających alkohol,

- przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,

- zaleca podjęcie leczenia lub spotkań indywidualnych z psychologiem/terapeutą,

- w przypadku odmowy podjęcia leczenia dobrowolnego przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania do biegłych sądowych (psychiatra i psycholog), w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA zamyka sprawę w przypadku, gdy nie ma podstaw do leczenia, bądź kieruje osobę na leczenie w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, zgodnie z zaleceniami biegłych,

- w przypadku braku respektowania zaleceń, komisja kieruje wnioski do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

 

Gdzie można uzyskać informacje?

GKRPA w Nowych Skalmierzycach -

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Tel. 62 762 97 48 i 62 762 97 25.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny