Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

Kontakt

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowych Skalmierzycach

 

Adres:

Skalmierzyce, ul.  Podkocka  4a

63-460 Nowe Skalmierzyce

Tel :  62/580 40 20

Tel:  62/580 40 21

Kom: 883 405 705

 

e-mail: mgops@noweskalmierzyce.pl

EPUAP: OPSNoweSkalmierzyce

Dni otwarcia:

PN - PT w godz. 7:30 - 15:30

---------------------------------------------------------------------------------

TELEFON ZAUFANIA CZYNNY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK:

OD 13:00 DO 15:00

POD NR TEL: 534 990 440 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 1. administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach z siedzibą w Skalmierzycach,
  ul. Podkocka 4a, (63-460) Nowe Skalmierzyce
  Dane kontaktowe: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach z siedzibą w Skalmierzycach, ul. Podkocka 4a, (63-460) Nowe Skalmierzyce, tel. 62 5804020, fax. 62 5804020,
  e-mail:  mgops@noweskalmierzyce.pl.
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Sylwia Wojtczak, e-mail: iod.mgops@noweskalmierzyce.pl, adres do korespondencji: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach, Skalmierzyce ul. Podkocka 4a (63-460) Nowe Skalmierzyce,
 3. Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru skarg i wniosków
 4. podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).
 5. dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.
 6. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru skargi lub wniosku (stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy skarga lub wniosek).
 7. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia skargi lub wniosku. W przypadku niepodania danych skarga lub wniosek nie będzie procesowana.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny